Virasa AB

bygg och fönster!

Den som renoverar idag gör besparingar för morgondagen

 

Aluthermo Quattro är den första tunt membran (reflekterande) flerskiktade isoleringsskikt vilket är alla anslutna till ett och samma.

Aluthermo Quattro är den första tunt membran (reflekterande) flerskiktade isoleringsskikt är alla anslutna med varje heat.

Aluthermo Quattro består av två lager av ren 30 mikrometer tjock, polerad och behandlas mot oxidation av aluminium separerade av två lager med luftblåsor omgivna av ej brännbar polyeten, samt två extra av rent aluminium plåt och skum från icke brännbar och vattentät polyeten.

Det Aluthermo Quattro utgörs så gott som oöverstigligt hinder för infraröd både vinter och sommar. Vädret stängda ark med blåsor är torra och stabila. Detta förhindrar eventuella kondens temperaturintervall.

 

Takisolering från utsidan:

 

 • 3 funktioner i en - tätskikt, värmeisolering och ångspärr
 • Den minskade tjockleken av strukturerna
 • Extra loft utrymme och höjd
 • Inredning och design öppnar möjligheten att använda bjälkar
 • Under renoveringen behöver inte dra ned innertak
 • Vattenresistent
 • Enkelt och snabbt med installation
 • Minimalt tunt med maximal isolerande effekt
 • Glider icke
 • Utan svikt

Väggisolering:

 • Lämplig för bostadsbyggnader
 • Gör det möjligt att isolera väggarna från insidan, om den yttre isolering inte är möjlig
 • Minimalt tunna med maximal isolerande effekt
 • Vattenresistent
 • Enkelt och snabbt installeras
 • Glider icke
 • Utan svikt
 • Invändigt genererat luftutrymme ger en enkel uppvärmning för vattenrör samt elektriska lednings system.

Den enda, multireflekterande, flera lager isoleringssystem med alla ytor helt termiskt sammansvetsade

 

Takisolering från insidan:

 

 • Den minskade tjockleken av strukturerna
 • Extra loft utrymme och höjd
 • Inredning och design öppnar möjligheten att använda bjälkar
 • Lätt att installera, även om du arbetar med en rund träkonstruktioner
 • Lätt att installera, även om takbjälkar läggs irreguljärt
 • Vattentät
 • Enkelt och snabbt installeras
 • Minimalt tunna med maximal isolerande effekt
 • Glider icke
 • Utan svikt
 • Aluthermo ® ångtät
 • Skyddar mot fukt, även om taket inte är byggt