Virasa AB

bygg och fönster!

 

PS PORTALPLUS.

Nya livsstilskoncept med enkel användning.

Med en enkel 90-graders vridning av handtaget, och med tunga, stora ytor skjut element kan öppnas med praktiskt taget ingen ansträngning alls. En viktig teknisk detalj av den nya PS 160-ZPLUS. Hårdvaran är det manuell vistelse kontroll. Den tidigare-komplicerad öppningsprocessen, vilket innebar den manuella försök att föra fönsterbågen i lutning och bildläge, har förenklats betydligt. Dessutom hårdvaran delar alla

har samma fördelar av betrodda

PSK-200-Z PLUS.

 

  • Enkel hantering: en lösning för byggnader med ofta föränderliga användargrupper,såsom hotell och kontor etc.
  • Förenklad öppnande: boggiehjul och vistelser flytta fönsterbågen ur ramen synkront
  • Hög säkerhet: integrering av svamphuvud låser kammarna på alla hörn enheter
  • Möjlighet att kombinera med säkerhetsslut plattorna
  • Uppgraderingsbar till RC2 motstånd
  • Det minskade antalet komponenter som krävs underlättar lägre lagerkostnader och kortare ledtider
  • Användning av alla PSK 200-ZPLUS jiggar för PS hårdvara

 

Tekniska specifikationer

Exempel på ordning man kan få det är bland annat A,C,G,K